Wystawy

Zapraszam do zapoznania się z wystawami, w których brałam udział. Jeśli chcesz, żebym zaprezentowała swoje prace w Twojej placówce, zapraszam do kontaktu.

Wystawy indywidualne

„Inizio – początek”, Galeria Groovy Spa w Częstochowie, 2013 r.

„Diversita – różnorodność”, Miejski Dom Kultury w Radomsku, 2014 r.

„Storia – historia”, Galeria „Wejściówka" w Częstochowie, 2014 r.

„Tutto – wszystko”, Plac Biegańskiego w Częstochowie, 2015 r.

„Prawda i kłamstwo o Katyniu", Redakcja Katolickiego Tygodnika Niedziela w Częstochowie, 2016 r.

„Adriannoegiptologia", Galeria Instytutu Sztuk Pięknych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2016 r.

„Boginie AJD", Galeria Instytutu Sztuk Pięknych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2016 r.

„Altra – Inna", Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa w Częstochowie, 2017 r.

„Sila a laska – Siła i miłość” w Katolickim Uniwersytecie w Rużomberku, Biblioteka Uniwersytecka, 2020 r.

Wystawy zbiorowe

„Grafika z Częstochowy”, Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego, Szkolna Galeria, Synagoga, w Jarosławiu, 2012 r.

„Jaworki 2013", Galeria Pijalnia Wód Mineralnych, Plac Dietla, 2013 r.

„Jaworki 2014", Galeria Pijalnia Wód Mineralnych, Plac Dietla, 2014 r.

„Performance", Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie, 2014 r.

„Ślady Czarnego Kota”, Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie, 2015 r.

„Wystawa poplenerowa”, Górki Wielkie, Fundacja Zofii Kossak, 2015 r.

„Wieś", Miejski Dom Kultury w Radomsku, 2015 r.

„Ślady Czarnego Kota dwa”, Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie, 2017 r.

„Dyplomy", Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, 2017 r.

„IV edycji Projekt Edukacja Artystyczna 2018”,  Centrum Kultury ZAMEK, 2018 r.

„I Międzynarodowa Konferencja Wystawa: Sztuka w kulturze – kultura w sztuce” Konduktorownia w Częstochowie, 2018 r.

„Ballada o mieście”, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 2018 r.

„Śladami judaizmu", Oborniki, 2018 r.