Dorobek naukowy

Studia:

a) Czerwiec 2011 r. ukończyłam z wyróżnieniem Liceum Plastyczne im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, ul. Pułaskiego 15.

b) 4 lipca 2014 r. ukończyłam studia wyższe licencjackie Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, kierunek Grafika, specjalizacja: grafika warsztatowa z oceną bardzo dobrą.

c) 9 lipca 2014 r. ukończyłam studia wyższe licencjackie Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, specjalizacja: malarstwo z oceną bardzo dobrą.

d) 23 maja 2015 r. ukończyłam studia podyplomowe „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)” w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.

e) 23 maja 2015 r. ukończyłam studia podyplomowe „Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna” w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.

f) 4 czerwca 2016 r. ukończyłam studia podyplomowe „Zarządzanie oświatą” w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.

g) 15 lipca 2016 r. ukończyłam studia wyższe magisterskie Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, kierunek Grafika, specjalizacja: grafika warsztatowa z oceną bardzo dobrą z wyróżnieniem.

h) 10 listopada 2016 r. ukończyłam studia wyższe magisterskie Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych z oceną bardzo dobrą, specjalizacja: fotografia, aneks – grafika projektowa.

j) 3 czerwca 2017 r. ukończyłam studia podyplomowe „Gerontologia i opieka nad osobami starszymi” w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.

k) 3 czerwca 2017 r. ukończyłam studia podyplomowe „Tyflopedagogika” w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.

m) 15 lipca 2019 r. ukończyłam studia podyplomowe z historii sztuki na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Nauk Społecznych.

Dydaktyka, edukacja, pedagogika, praca:

  • Od 2014 r. do 2017 byłam nauczycielem plastyki w Katolickiej Szkole Podstawowej przy ul. Górnej 12 w Częstochowie.
  • Od 1 września 2016 r. jestem nauczycielem plastyki i zajęć artystycznych w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa przy ul. Bp. T. Kubiny 10/12 w Częstochowie.
  • W latach 2016-2021 r. byłam zatrudniona na stanowisku asystenta Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz Grafika, gdzie prowadziłam zajęcia: Dydaktyka na I i II etapie kształcenia, Dydaktyka na III etapie kształcenia, Wiedza o kulturze, Dydaktyka wiedzy o kulturze, Podstawy dydaktyki, Techniki obrazowania graficznego, Pracownia technik obrazowania graficznego, Plener artystyczny, Pracownia kreacji rysunkowej, Techniki specjalne w edukacji plastycznej.
  • 28 czerwca 2017 r. uzyskałam awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
  • Od roku 2019 jestem instruktorem, nauczycielem zajęć plastycznych: „Kolorowa rączka”, „Pomysłomania”, „Studium rysunku i malarstwa” w Gminnym Centrum Kultury w Popowie.

Stypendia i wybitne nagrody:

a) Laureatka XVII Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w 2011 r.

b) Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2011/2012 r.

c) Stypendium Rektora AJD dla najlepszych studentów 2012/2013 r.

d) Stypendium Rektora AJD dla najlepszych studentów 2013/2014 r.

e) Stypendium Rektora AJD dla najlepszych studentów 2014/2015 r.

f)  Stypendium Rektora AJD dla najlepszych studentów 2015/2016 r.

g) Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie Sztuk Plastycznych, 2014/2015 r.

h) Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie Sztuk Plastycznych, 2015/2016 r.

i) Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016 r.

j) 10 grudnia 2017 r. zostałam zgłoszona przez Miejską Galerię Sztuki w Częstochowie do Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”. Wydarzenie organizuje Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie.

Staże:

a) Odbyłam staż we Włoszech (Macerata) w ramach programu Leonardo da Vinci, uzyskując Europass w 2008 r.

b) 18-22 marca 2019 r. byłam na wyjeździe w ramach Erazmus + Teaching Staff Mobility w Catolic Universitity in Rużomberok, gdzie prowadzałam zajęcia dydaktyczne w wymiarze 8 godzin.

c) 4-11 listopada 2019 r. byłam na wyjeździe w ramach Erazmus + Teaching Staff Mobility w Catolic Universitity in Rużomberok, gdzie prowadzałam zajęcia dydaktyczne w wymiarze 8 godzin.

Koła, stowarzyszenia, redakcja:

a) Październik 2016 r. – należę do Koła Naukowego Historyków Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

b) 20 listopada 2019 r. – jestem członkiem Stowarzyszenia Miłośników Egiptu „Herhor”.  

Prowadzone zajęcia jako asystentka na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie: 

Dydaktyka na I i II etapie kształcenia, Dydaktyka na III etapie kształcenia, Wiedza o kulturze, Dydaktyka wiedzy o kulturze, Podstawy dydaktyki, Techniki obrazowania graficznego, Pracownia technik obrazowania graficznego, Plener artystyczny, Pracownia kreacji rysunkowej, Techniki specjalne w edukacji plastycznej.

Wyróżnienia otrzymane podczas studiów:

a) semestr II rok I 2011/2012 r. wyróżnienie z druku wklęsłego. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia.

b) 2011/2012 r. wyróżnienie z druku płaskiego za pracę ponad program. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki.

c) semestr II rok I 2011/2012 r. wyróżnienie z druku wypukłego. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki, kierunek: Grafika, studia pierwszego stopnia.

d) semestr II rok IV 2011/2012 r. wyróżnienie z rysunku. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki, kierunek: Grafika, studia pierwszego stopnia.

e) semestr III rok II 2012/2013 r. wyróżnienie – liternictwo i typografia. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki, kierunek: Grafika, studia pierwszego stopnia.

f) semestr III rok II 2012/2013 r. wyróżnienie za projekty artystyczne i edukacyjne. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia.

g) semestr III rok II 2012/2013 r. wyróżnienie z malarstwa. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia.

h) semestr III rok II 2012/2013 r. wyróżnienie z prac domowych i za ich poziom artystyczny. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia.

i) semestr III rok II 2012/2013 r. wyróżnienie z druku wklęsłego. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki, kierunek: Grafika, studia pierwszego stopnia.

j) semestr III rok II 2012/2013 r. wyróżnienie z druku wypukłego. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki, kierunek: Grafika, studia pierwszego stopnia.

k) semestr III rok I 2012/2013 r. wyróżnienie z druku płaskiego za wykazaną pracę oraz indywidualny rozwój twórczy. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki, kierunek: Grafika, studia pierwszego stopnia.

l) semestr III rok II 2012/2013 r. wyróżnienie z przedmiotu Pedagogika. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia.

m) semestr III rok II 2012/2013 r. wyróżnienie z przedmiotu Grafika – pracownia do wyboru. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia.

n) semestr IV rok II 2012/2013 r. wyróżnienie z rysunku za poziom artystyczny. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia.

o) semestr IV rok II 2012/2013 r. wyróżnienie z rysunku. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki, kierunek: Grafika, studia pierwszego stopnia.

p) semestr V rok III 2013/2014 r. wyróżnienie z malarstwa. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia.

q) semestr V rok III 28 stycznia 2014 r. wyróżnienie z malarstwa. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki, kierunek: Grafika, studia pierwszego stopnia.

r) semestr VI rok III 2013/2014 r. wyróżnienie z malarstwa. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia.

s) Semestr VI rok III 28 stycznia 2014 r. wyróżnienie – praca dyplomowa. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki, kierunek: Grafika, studia pierwszego stopnia.

t) semestr I rok I 2014/2015 r. wyróżnienie – Grafika edytorska. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki, kierunek: Grafika, studia drugiego stopnia.

u) semestr I rok I 2014/2015 r. wyróżnienie za dokonanie szczególnych postępów
w Pracowni Kreacji Rysunkowej. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki, kierunek: Grafika, studia drugiego stopnia.

v) semestr I rok I 2014/2015 r. wyróżnienie z druku płaskiego za szczególny postęp oraz twórcze ADHD w grafice. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki, kierunek: Grafika, studia drugiego stopnia.

w) semestr II rok I 2014/2015 r. wyróżnienie – Warsztaty autorskie. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia drugiego stopnia.

x) 2015/2016 r. wyróżnienie za dokonanie szczególnych postępów
w Pracowni Kreacji Rysunkowej. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki, kierunek: Grafika, studia drugiego stopnia.

y) 2015/2016 wyróżnienie – Multimedia w edukacji plastycznej. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia drugiego stopnia.

Dzieła artystyczne, wystawy:

a) „Albert Pierwszy Wielki”. Ilustracje do książki „Albert Pierwszy Wielki”; Wydawnictwo SFINKS, ISBN 978-83-63624-59-0

b) „Kalendarz Anno Domini 2018”. Projekt, skład i łamanie, projekt okładki, autor Jacek Molka, Fundacja Niedziela. Instytut Mediów, ISBN 97883948660509.

c) 23 lipca 2018 r. „Kalendarz Anno Domini 2019, projekt, skład i łamanie, projekt okładki, autor Jacek Molka, Fundacja Niedziela. Instytut Mediów, ISBN 978-83-948605-1-6.

d) 27 czerwca 2015 r. – otrzymanie wyróżnienia honorowego przyznanego przez prof. dr. hab. Witolda Jacykowa z Instytuty Sztuki UŚ w Cieszynie za wykonaną pracę podczas Ogólnopolskich Warsztatów Wyższych Uczelni Artystycznych – „IV Warsztaty Działań Kreatywnych” w Fundacji im. Zofii Kossak, Górki Wielkie, ul. Stary Dwór 4.

e) „Moje pismo Tęcza”, rozkładówka „Koszyk dla mamy” s. 30, nr 5/6 maj/czerwiec 2016, ISSN 1230-7750, indeks 329304.

f) Zaprojektowanie okładki do książki „Prawda i kłamstwo o Katyniu”, VII Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki, zorganizowany przez Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigę Wiśniewską pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach, ISBN: 978-83-941709-4-3.

g) 15 listopada 2018 r. ilustrowałam śpiewnik patriotyczny wydany z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości „Dla Niepodległej. Wspólnie zaśpiewajmy dla Polski 1918-2018” w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa w Częstochowie.

h) 13 grudnia 2018 r. otrzymałam dyplom, podziękowanie za wytężoną pracę, codzienny trud wychowania młodego pokolenia w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę wręczone przez panią Grażynę Biesiekierską, dyrektora Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa w Częstochowie.

i) „Grafika z Częstochowy” wystawa zbiorowa, Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego, Szkolna Galeria, Synagoga, w Jarosławiu, 18 maja 2012 r.

j) „Jaworki 2013” wystawa zbiorowa, Galeria Pijalnia Wód Mineralnych, Plac Dietla, Szczawnica, 9 września 2013 r.

k) „Jaworki 2013” wystawa zbiorowa, Galeria Pijalnia Wód Mineralnych, Plac Dietla, Szczawnica, 13 lutego 2014 r.

l) „Inizio – początek” wystawa indywidualna, Galeria Groovy Spa-Relax, ul. Małopolska 49 w  Częstochowie, 27 września 2013 r.

m) „Performance” wystawa zbiorowa, Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
w Częstochowie, 21 maja 2014 r.

n) „Diversità – różnorodność” wystawa indywidualna, Miejski Dom Kultury w Radomsku, 14 czerwca 2014 r.

o) „Storia – historia” wystawa indywidualna, Galeria „Wejściówka”, ul. Racławicka 6a, Częstochowa, 19 września 2014 r.

p) „Ślady Czarnego Kota” wystawa zbiorowa, Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie, 19 kwietnia 2015 r.

q) „Tutto – wszystko” wystawa indywidualna, Plac Biegańskiego w Częstochowie, w cyklu: „Aleje tu się dzieje”, 30 maja 2015 r.

r) „Wystawa poplenerowa” wystawa zbiorowa, Górki Wielkie, ul. Stary Dwór 4, Fundacja Zofii Kossak, 27 czerwca 2015 r.

s) „Adriannoegiptologia” wystawa indywidualna, Galeria Instytutu Sztuk Pięknych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 15 lipca 2016 r.

t) „Boginie AJD” wystawa indywidualna, Galeria Instytutu Sztuk Pięknych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 10 listopada 2016 r.

u) „Altra – inna” wystawa w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa w Częstochowie, 24 kwietnia 2017 r.

v) „Ślady Czarnego Kota dwa” wystawa zbiorowa, Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie, 28 maja 2017 r.

w) „Dyplomy” wystawa zbiorowa, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie,  8 czerwca 2017 r.

x) „IV edycji Projekt Edukacja Artystyczna 2018” wystawa zbiorowa, ogólnopolski konkurs na najlepszy dyplom, który powstał na kierunkach Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w latach 2015, 2016, 2017, gdzie brałam udział w wystawie zbiorowej w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, prezentując dyplom artystyczny z Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych z fotografii pt. „Boginie AJD” oraz pisemną pracę magisterską pt. „Fotografia jako narzędzie pomocnicze działań naukowych na podstawie wybranych badań wykopaliskowych w Nubii”. 14 lutego 2018 r.

y) „Ballada o mieście” 7 czerwca 2018 r. brałam udział w zbiorowej wystawie grupy RAZem w Muzeum „Ballada o mieście” w Górnośląskim  w Bytomiu, gdzie zaprezentowałam obrazy i totemy.

z) „I Międzynarodowa Konferencja Wystawa: Sztuka w kulturze – kultura w sztuce” 22 czerwca 2018 r. Brałam udział w zbiorowej wystawie w Konduktorowi w Częstochowie.

aa) „Śladami judaizmu”, 9 maja 2019 r., prezentowałam własne prace w ramach wystawy w ramach rocznego ogólnopolskiego projektu „Chawerim Towim – poznajmy się” organizowanego w Obornikach przez Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku.

bb) 19 listopada 2019 r. wykonałam ilustracje do książki „Z Serca do Serc” ks. gen. Stanisława Rozpondka.

cc) „Sila a laska – Siła i miłość” 3 marca 2020 r. – 31 marca 2020 r. przedłużona do 4 lipca 2020 r. wystawa indywidualną w Univerzitna kniznica, Katolickej univerzity v Ruzomberku.

Udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnie:

a) 10 maja 2012 r. byłam zaangażowana w organizację (koordynator, prowadząca warsztaty, dokumentacja zdjęciowa) warsztatów artystycznych: „Marzycielska poczta” dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Częstochowie, ul. Ks. Bpa Teodora Kubiny 10/12 w Częstochowie w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

a) 4 czerwca 2013 r. byłam zaangażowana w organizację (koordynator, prowadząca warsztaty, dokumentacja zdjęciowa) warsztatów artystycznych: „Akwarium” dla uczniów z dzieci z Domu Małych Dzieci im. E. Bojanowskiego, ul. św. Kazimierza 1 w Częstochowie w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

b) 27 czerwca 2013 r. byłam zaangażowana w organizację (koordynator, prowadząca warsztaty, dokumentacja zdjęciowa) warsztatów artystycznych: „Zwierzaki na folii” dla uczniów z Przedszkola Sióstr Nazaretanek w Częstochowie, ul. 7 Kamienic 23. Warsztaty dotyczyły w Częstochowie w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

c) 17-18 listopada 2016r. byłam członkiem jury, kurator, Ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Moja plastyka – moja technika”, z organizowanego przez Instytut Sztuk pięknych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

d) 28 listopad 2016  r. uczestniczyłam w współprowadzeniu, organizowaniu warsztatów artystycznych: „Foto Gra i Fika" warsztaty dla nauczycieli dotyczące „innego” zastosowania techniki fotografii, które odbyły się w Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

e) 18 luty 2017  r. byłam uczestnikiem w II sesji warsztatowej Stowarzyszenia Autoterapeutów Polskich „Kajros”, gdzie asystowałam w warsztacie „Twarzą w twarz” dr Marzenie Bogus na Wydziale Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu.

f) 30 maja 2017 r. byłam zaangażowana w organizację (koordynator, prowadząca warsztaty, dokumentacja zdjęciowa) warsztatów artystycznych: „Cały ja” dla uczniów z Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa w Częstochowie w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

g) 1 czerwca 2017 r. byłam zaangażowana w organizację (koordynator, prowadząca warsztaty, dokumentacja zdjęciowa) warsztatów artystycznych: „Egzotyczne zwierzęta” dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa przy ul. Bp. T. Kubiny 10/12 w Częstochowie oraz dzieci ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego „Dom dla Chłopców” im. Św. Stanisława Kostki Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza przy ul. Bp. T. Kubiny 2/4 w Częstochowie w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

h) 23 listopada 2017 r. byłam zaangażowana w organizację (koordynator, prowadząca warsztaty, dokumentacja zdjęciowa) warsztatów artystycznych: „Prezenty dla Bohaterów Powstania” dla uczniów z Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa w Częstochowie w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

i) 1 grudnia 2017 r. współorganizowałam (koordynator, prowadząca warsztaty, dokumentacja zdjęciowa) warsztaty artystyczne: „Indiański świat” dla uczniów SPSK w Częstochowie w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

j) 18 stycznia 2018 r. współorganizowałam (koordynator, prowadząca warsztaty, dokumentacja zdjęciowa) warsztaty artystyczne: „Poczuj i zobacz” dla dzieci z „Mozaiki” w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

k) 8 czerwca 2018 r. współorganizowałam (koordynator, prowadząca warsztaty, dokumentacja zdjęciowa) warsztaty artystyczne: „Pajęczyna myśli” dla uczniów Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa w Częstochowie, które obyły się w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Sztuki Instytutu Sztuk Pięknych.

l) 7 grudnia 2018 r. byłam zaangażowana w organizację (koordynator, prowadząca warsztaty, dokumentacja zdjęciowa) warsztatów artystycznych: „Prezenty dla Bohaterów Powstania” dla uczniów z Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa w Częstochowie w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

m) 11 stycznia 2019 r. byłam zaangażowana w organizację (koordynator, prowadząca warsztaty, dokumentacja zdjęciowa) warsztatów artystycznych: „Dawno, dawno temu…” dla uczniów z Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa w Częstochowie
w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie.

n) 17 maja 2019 r. warsztaty byłam organizatorką (koordynator, prowadząca warsztaty, dokumentacja zdjęciowa) warsztatów „Zwierzęta ze wsi” dla uczniów ze szkoły podstawowej nr 19 im. J. Tuwima w Częstochowie w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

o) 24 maja 2019 r. współorganizowałam (koordynator, prowadząca warsztaty, dokumentacja zdjęciowa) warsztaty artystyczne: „Pajęczyna myśli” dla uczniów ze szkoły podstawowej nr 1 w Częstochowie, które obyły się w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Sztuki Instytutu Sztuk Pięknych.

p) 7 czerwca 2019 r. organizowałam (koordynator, prowadząca warsztaty, dokumentacja zdjęciowa) warsztaty artystyczne: „Egipscy bogowie ” dla uczniów ze szkoły podstawowej nr 48 w Częstochowie, które obyły się w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Sztuki Instytutu Sztuk Pięknych.

q) 29 listopada 2019 r. byłam zaangażowana w organizację (koordynator, prowadząca warsztaty, dokumentacja zdjęciowa) warsztatów artystycznych „Prezenty dla Bohaterów Powstania” dla uczniów z Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa w Częstochowie na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Udział w projektach artystycznych prowadzonych we współpracy z innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym:

a) Brałam udział w międzynarodowej inicjatywie „Narody świata przepisują Biblię” pod patronatem m.in. Ambasady Izraela w Polsce.

b) 16 czerwca 2012 r. współpracowałam przy organizacji projektu „Zróbmy to razem”; wolontariat w warsztatach „Tiffany z dziadkami”; Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie.

c) 6 lipca 2012 r. współpracowałam przy organizacji projektu „Zróbmy to razem”; wolontariat w warsztatach „Przypominajki”; Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie.

d) 10 lipca 2012 r. współpracowałam przy organizacji projektu „Zróbmy to razem”; wolontariat w warsztatach „Koralikowy zawrót głowy”; Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie.

e) 13 lipca 2012 r. współpracowałam przy organizacji projektu „Zróbmy to razem”; wolontariat w warsztatach „Papierowe domki i zamki”; Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie.

f) 16 lipca 2012 r. współpracowałam przy organizacji projektu „Zróbmy to razem”; wolontariat w warsztatach „Teatr seniora i małego aktora”; Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie.

g) 28 sierpnia 2012 r. współpracowałam przy organizacji projektu „Zróbmy to razem”; wolontariat w warsztatach „Folkowe koniki”; Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie.

h) 11 i 12 maja 2013 r. współpracowałam przy organizacji projektu „Sztuka dla każdego”; wolontariat w warsztatach „Jeżyk i inne zwierzątka”; Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie.

i) 1 czerwca 2013 r. prowadziłam autorskie warsztaty „Ptaki tekturaki” przy Urzędzie Gminy Popów w Zawadach.

j) 4 lipca 2013 r. współpracowałam przy organizacji projektu „Zróbmy to razem”; wolontariat w warsztatach „Ptaki wielkie dziwaki”; Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie.

k) 8 lipca 2013 r. współpracowałam przy organizacji projektu „Zróbmy to razem”; wolontariat w warsztatach „Tekturowe domki i zamki”; Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie.

l) 22 lipca 2013 r. prowadziłam autorskie warsztaty „Klechdy i legendy polskie”, które odbyły się w Bibliotece Publicznej w Częstochowie, Filia nr 7, Aleja Pokoju 16.

m) 20 sierpnia 2013 r. prowadziłam warsztaty w ramach projektu „Zróbmy to razem”; wolontariat w warsztatach „Rodzina Myszkowskich ze wsi Rurki Małe”; Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie.

n) 22 sierpnia 2013 r. współpracowałam przy organizacji projektu „Zróbmy to razem”; wolontariat w warsztatach „Królestwo zwierząt, królestwo roślin. Druk matryc kartonowych na 4 ręce”; Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie.

o) 30 stycznia 2014 r. prowadziłam autorskie warsztaty, które odbyły się w Bibliotece Publicznej w Częstochowie, Filia nr 7, Aleja Pokoju 16.

p) 22 stycznia 2014 r. prowadziłam autorskie warsztaty, które odbyły się w Bibliotece Publicznej w Częstochowie, Filia nr 7, Aleja Pokoju 16.

q) 17 i 18 maja 2014 r. prowadziłam warsztaty w ramach projektu „Sztuka dla każdego”; wolontariat w warsztatach „Krewni i znajomi kota Rysia”; Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie.

r) 24 maja 2014 r. prowadziłam warsztaty w ramach Interdyscyplinarnego Ośrodka Edukacji i Kultury „Gruba Sztuki” – „Meandry”; Stowarzyszenie Sztyg.art w Chorzowie.

s)  27 września 2014 r. prowadziłam warsztaty „Rajstopkowe stworki” w ramach Interdyscyplinarnego Ośrodka Edukacji i Kultury „Gruba Sztuki” – „Meandry”; Stowarzyszenie Sztyg.art w Chorzowie.

t) 7 marca 2014 r. prowadziłam autorskie warsztaty „Jan Brzechwa”, które odbyły się w Bibliotece Publicznej w Częstochowie, Filia nr 7, Aleja Pokoju 16.

u) 11 marca 2014 r. prowadziłam autorskie warsztaty „Świat Jana Brzechwy”, które odbyły się w Bibliotece Publicznej w Częstochowie, Filia nr 7, Aleja Pokoju 16.

v) 14 marca 2014 r. prowadziłam autorskie warsztaty „Legendy Polskie”, które odbyły się w Bibliotece Publicznej w Częstochowie, Filia nr 7, Aleja Pokoju 16.

w) 4 listopada 2014 r. prowadziłam autorskie warsztaty „Samochodzik Franek”, które odbyły się w Bibliotece Publicznej w Częstochowie, Filia nr 7, Aleja Pokoju 16.

x) 12 listopada 2014 r. prowadziłam autorskie warsztaty „Zakręcony ślimak”, które odbyły się w Bibliotece Publicznej w Częstochowie, Filia nr 7, Aleja Pokoju 16.

y) 14 listopada 2014 r. prowadziłam autorskie warsztaty „Wesołe Koty”, które odbyły się w Bibliotece Publicznej w Częstochowie, Filia nr 7, Aleja Pokoju 16.

z) 27 i 28 października 2014 r. prowadziłam autorskie warsztaty „Z dna oceanu”, które odbyły się w Bibliotece Publicznej w Częstochowie, Filia nr 7, Aleja Pokoju 16.

aa) 12 grudnia 2014 r. prowadziłam autorskie warsztaty „Ryby, żaby i raki”, które odbyły się w Bibliotece Publicznej w Częstochowie, Filia nr 7, Aleja Pokoju 16.

bb) 15 stycznia 2015 r. prowadziłam autorskie warsztaty „Wesoła Stonoga”, które odbyły się w Bibliotece Publicznej w Częstochowie, Filia nr 7, Aleja Pokoju 16.

cc) 22 stycznia 2015 r. prowadziłam autorskie warsztaty „Żuczek”, które odbyły się w Bibliotece Publicznej w Częstochowie, Filia nr 7, Aleja Pokoju 16.

dd) 5 i 9 lutego 2015 r. prowadziłam autorskie warsztaty „Mądra sowa”, które odbyły się w Bibliotece Publicznej w Częstochowie, Filia nr 7, Aleja Pokoju 16.

ee) 19 lutego 2015 r. prowadziłam autorskie warsztaty „ZOO”, które odbyły się w Bibliotece Publicznej w Częstochowie, Filia nr 7, Aleja Pokoju 16.

ff) 20 lutego 2015 r. prowadziłam autorskie warsztaty „Domeczek”, które odbyły się w Bibliotece Publicznej w Częstochowie, Filia nr 7, Aleja Pokoju 16.

gg) 12 marca 2015 r. prowadziłam autorskie warsztaty „Ozdóbka”, które odbyły się w Bibliotece Publicznej w Częstochowie, Filia nr 7, Aleja Pokoju 16.

hh) 13 marca 2015 r. prowadziłam autorskie warsztaty „Hipopotam”, które odbyły się w Bibliotece Publicznej w Częstochowie, Filia nr 7, Aleja Pokoju 16.

ii) 9 kwietnia 2015 r. prowadziłam autorskie warsztaty „Paw”, które odbyły się w Bibliotece Publicznej w Częstochowie, Filia nr 7, Aleja Pokoju 16.

jj) 7 maja 2015 r. prowadziłam autorskie warsztaty „Biblioteka”, które odbyły się w Bibliotece Publicznej w Częstochowie, Filia nr 7, Aleja Pokoju 16.

kk) 14 maja 2015 r. prowadziłam autorskie warsztaty „Magiczna książka”, które odbyły się w Bibliotece Publicznej w Częstochowie, Filia nr 7, Aleja Pokoju 16.

ll) 25 czerwca 2015 r. współprowadziłam otwarte warsztaty graficzne dla dzieci w ramach „Akademia Umiejętności” organizowane przez Fundację im. Zofii Kossak, Górki Wielkie, ul. Stary Dwór 4.

mm) 2 lipca 2015 r. prowadziłam autorskie warsztaty „Koci świat”, które odbyły się w Bibliotece Publicznej w Częstochowie, Filia nr 7, Aleja Pokoju 16.

nn) 2 grudnia 2016 r. prowadzałam warsztaty „Mikołaj” prowadzone przez Wydział Kultury miasta Częstochowa, warsztaty na Placu Biegańskiego.

oo) grudzień 2016 r. prowadziłam autorskie warsztaty „Święta Rodzina” w Katolickiej Szkole Podstawowej przy ul. Górnej 12 w Częstochowie.

pp) 7 lutego 2017 r. prowadziłam autorskie warsztaty „Kot w butach”, które odbyły się w Bibliotece Publicznej w Częstochowie, Filia nr 7, Aleja Pokoju 16.

qq) 8 lutego 2017 r. prowadziłam autorskie warsztaty „Sroka”, które odbyły się w Bibliotece Publicznej w Częstochowie, Filia nr 7, Aleja Pokoju 16.

rr) 14 lutego 2017 r. prowadziłam autorskie warsztaty „Kaczka”, które odbyły się w Bibliotece Publicznej w Częstochowie, Filia nr 7, Aleja Pokoju 16.

ss) 21 lutego 2017 r. prowadziłam autorskie warsztaty „Pingwinek”, które odbyły się w Bibliotece Publicznej w Częstochowie, Filia nr 7, Aleja Pokoju 16.

tt) 21 marzec 2017 r. prowadziłam autorskie warsztaty „Biblioteka”, które odbyły się w Bibliotece Publicznej w Częstochowie, Filia nr 7, Aleja Pokoju 16.

uu) 16 marca 2017 r. byłam organizatorem szkolnego, plastycznego konkursu „Święty Józef” w ramach rekolekcji pomoc w wyłonieniu prac zasługujących na nagrody i wyróżnienia w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa w Częstochowie.

vv) 24 kwietnia 2017 r. byłam organizatorem ogólnopolskiego, plastycznego konkursu „Plastyczny kadr z mojego życia” w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa w Częstochowie. Odbyła się również wystawa konkursowa organizowanego i przeprowadzonego przeze mnie konkursu ogólnopolskiego.

ww) 27 września 2017 r. udział w jury w II Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Polska w obiektywie amatora” zorganizowanym przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie.

xx) 18 października 2017 r. w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa w Częstochowie byłam organizatorem pleneru artystycznego w Koszęcinie, siedzibie Zespołu „Śląsk”.

yy) 30 listopada 2017 r. brałam udział w wydarzeniu „Wystawa Piękna” w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych przy ul. Krótkiej 22 w Częstochowie.Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych przy ul. Krótkiej 22Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych przy ul. Krótkiej 22 w Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych przy ul. Krótkiej 22 w Funkcja: udział w warsztatach plastycznych.

zz) 7 listopada 2017 r. w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa w Częstochowie byłam organizatorem pleneru artystycznego w Koszęcinie, siedzibie Zespołu „Śląsk”.

aaa) 5 grudnia 2017 r. w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa w Częstochowie byłam organizatorem pleneru artystycznego w Koszęcinie, siedzibie Zespołu „Śląsk”.

bbb) 14 grudnia 2017 r. byłam organizatorką (koordynator, prowadząca warsztaty, dokumentacja zdjęciowa) warsztatów „Inny ja” dla uczniów Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie, które odbyły się w wyżej wymienionej placówce.

ccc) 17 grudnia 2017 r. byłam organizatorką (koordynator, prowadząca warsztaty, dokumentacja zdjęciowa) warsztatów „Aniołki” dla uczniów Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie, które odbyły się w wyżej wymienionej placówce.

ddd) 16 stycznia 2018 r. w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa w Częstochowie byłam organizatorem pleneru artystycznego w Koszęcinie, siedzibie Zespołu „Śląsk”.

eee) 24 stycznia 2017 r.  byłam organizatorem II Wojewódzkiej paraolimpiady plastyczno- fotograficznej pod patronatem Ks. Abp. Wacława Depo – Metropolity Częstochowskiego, Poseł do Parlamentu Europejskiego – Jadwigi Wiśniewskiej, Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie.

fff) 24 stycznia 2018 r. byłam kuratorem wystawy II Wojewódzkiej paraolimpiady plastyczno-fotograficznej pod patronatem Ks. Abp. Wacława Depo – Metropolity Częstochowskiego, Poseł do Parlamentu Europejskiego – Jadwigi Wiśniewskiej, Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie.

ggg) 24 stycznia 2018 r. byłam kuratorem wystawy Sebastiana Adamusa „Migawki” w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie.

hhh) 20 lutego 2018 r. byłam organizatorką (koordynator, prowadząca warsztaty, dokumentacja zdjęciowa) warsztatów „Sowa” dla uczniów Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie, które odbyły się w wyżej wymienionej placówce.

iii) 17 kwietnia 2018 r. w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa w Częstochowie byłam organizatorem pleneru artystycznego w Koszęcinie, siedzibie Zespołu „Śląsk”.

jjj) 22 maja 2018 r. w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa w Częstochowie byłam organizatorem pleneru artystycznego w Koszęcinie, siedzibie Zespołu „Śląsk”.

kkk) 21 maja 2018 r. byłam organizatorką (koordynator, prowadząca warsztaty, dokumentacja zdjęciowa) warsztatów „Wianki” dla uczniów Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie, które odbyły się w wyżej wymienionej placówce.

lll) 25 maja 2018 r. współorganizowałam (koordynator, prowadząca warsztaty, dokumentacja zdjęciowa) warsztaty artystyczne: „Zaprojektuj swój plecak” dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 47 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie (klasa III a) w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

mmm) 25 maja 2018 r. współorganizowałam (koordynator, prowadząca warsztaty, dokumentacja zdjęciowa) warsztaty artystyczne: „Zaprojektuj swój plecak” dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 47 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie (klasa III b) w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

nnn) 25 maja 2018 r. byłam organizatorką (koordynator, prowadząca warsztaty, dokumentacja zdjęciowa) warsztatów „Dawny ja” dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima w Częstochowie, które odbyły się w wyżej wymienionej placówce.

ooo) 6 czerwca 2018 r. byłam organizatorem i kuratorem wystawy plastyczno-fotograficznej „Mój Śląsk” w siedzibie Zespołu „Śląsk” w Koszęcinie. Uczestnikami tej wystawy byli uczniowie Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa w Częstochowie.

ppp) 24 czerwca 2018 r. prowadziłam warsztaty plastyczne „Ballada o mieście” w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

qqq) 1 lipca 2018 r. prowadziłam warsztaty artystyczne „Zwierzęta” w ramach „Sztuka dla każdego” – wydarzenia organizowanego przez Miejską Galerię Sztuki w Częstochowie.

rrr) 13 lipca 2018 r. prowadziłam warsztaty plastyczno-edukacyjne dla dziadków
i wnuków „Motyli Świat” w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie.

sss) 10 października 2018 r. współprowadziłam warsztaty dla nauczyciel w SOD w Częstochowie pt. „Warsztaty twórcze – jesienne ptaki”.

ttt) 14 października 2018 r. organizowałam konkurs szkolny „Polskie godło” w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa w Częstochowie.

uuu) 25 października 2018 r. ukończyłam Szkolenie Rady Pedagogicznej „Struktura lekcji oraz zastosowanie metod aktywizujących w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

a) 7 listopada 2018 r. współprowadziłam warsztaty dla nauczyciel w SOD w Częstochowie pt. „Papierowe stworki na długie, jesienne wieczorki”.

b) 9 listopada 2018 r. organizowałam plener plastyczny na cmentarzu żydowskim w Częstochowie w ramach ogólnopolskiego projektu „Chawerin Towim – Poznajmy się” dla uczniów Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa w Częstochowie.

c) 28 listopada 2018 r. współprowadziłam warsztaty oraz przedstawiłam pomysły na ozdoby dla nauczyciel w SOD w Częstochowie pt. „Boże Narodzenie, ten magiczny czas…”.

d) 6 lutego 2019 r. byłam organizatorem III Wojewódzkiej paraolimpiady plastyczno- fotograficznej pod patronatem Poseł do Parlamentu Europejskiego – Jadwigi Wiśniewskiej, Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie.

e) 6 lutego 2019 r. byłam kuratorem wystawy III Wojewódzkiej paraolimpiady plastyczno-fotograficznej pod patronatem Poseł do Parlamentu Europejskiego – Jadwigi Wiśniewskiej, Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie.

f) 6 lutego 2019 r. byłam kuratorem wystawy „Nasz Koszęcin” w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie.

g) 25 lutego 2019 r. uczestniczyłam w seminarium „Budowanie świadomości historii lokalnej w oparciu o miejscowe zabytki i ikonografię” prowadzonym w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

h) 27 lutego 2019 r. uczestniczyłam w warsztatach” „Rozpoznawanie mocnych stron, predyspozycji i zainteresowań kluczem do trafnego wyboru zawodu przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” prowadzonych w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

i) 5 marca 2019 r. uczestniczyłam w warsztatach „Ozdoby wielkanocne – warsztat artystyczny z wiórków drewna osikowego” współorganizowanych we współpracy z Osikową Doliną w Koziegłowach w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

j) 11 marca 2019 r. – 05 kwiecień 2019 r. byłam opiekunem praktyk pana Piotra Cieślaka studenta Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie, które odbyły się w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa w Częstochowie.

k) 3 kwietnia 2019 r. współprowadziłam warsztaty dla nauczyciel w SOD w Częstochowie pt. „Oprawa plastyczna świąt wielkanocnych - warsztaty”.

l) 4 kwietnia 2019 r. uczestniczyłam w seminarium „Śląsk – tradycje i współczesność, atrakcje i walory poznawcze. Wykorzystanie zasobów wirtualnych w pracy z uczniami” prowadzonym w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

m)  29 kwietnia 2019 r. uczestniczyłam w warsztatach „Zwierzęta duże i małe – warsztat artystyczny z wiórków drzewa osikowego” prowadzonych w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie wraz we współpracy z Osikową Doliną w Koziegłowach.

n) 9 maja 2019 r. organizowałam wystawę plastyczno-fotograficzną „Śladami judaizmu”, prezentując prace uczniów Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych z Częstochowy w ramach rocznego projektu „Chawerim Towim – poznajmy się” organizowanego w Obornikach przez Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku.

o) 9 maja 2019 r. brałam udział w podsumowaniu rocznego projektu „Chawerim Towim – poznajmy się” organizowanego w Obornikach przez Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku.

p) 14 maja 2019 r. byłam organizatorem wystawy plastyczno-fotograficznej „Mój Śląsk” zorganizowanej w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

q) 30 czerwca 2019 r. prowadziłam warsztaty artystyczne „Chrońmy zwierzęta” w ramach „Sztuka dla każdego” – wydarzenia organizowanego przez Miejską Galerię Sztuki w Częstochowie.

r) 9 lipca 2019 r. prowadziłam warsztaty w Niegowej w ramach „Twórcze pokolenia” międzypokoleniowe warsztaty plastyczno-komputerowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

s) 22 lipca 2019 r. prowadziłam warsztaty w Dąbrowie Zielonej w ramach „Twórcze pokolenia” międzypokoleniowe warsztaty plastyczno-komputerowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

t) 19 sierpnia 2019 r. prowadziłam warsztaty w Kochanowicach w ramach „Twórcze pokolenia” międzypokoleniowe warsztaty plastyczno-komputerowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

u) 1 października 2019 r. prowadziłam warsztaty w Kłomnicach w ramach „Twórcze pokolenia” międzypokoleniowe warsztaty plastyczno-komputerowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

v) 11 września prowadziłam warsztaty w Konopiskach KGW Kopalnia w ramach „Twórcze pokolenia” międzypokoleniowe warsztaty plastyczno-komputerowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

w) 17 września 2019 r. prowadziłam warsztaty w Lgocie Mokrzesz w ramach „Twórcze pokolenia” międzypokoleniowe warsztaty plastyczno-komputerowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

x) 10 października 2019 r. byłam kuratorem wystawy „Śladami judaizmu” prac plastycznych uczniów Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie, która miała swoje miejsce w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM”.

y) 27 listopada 2019 r. otrzymałam podziękowanie za przygotowanie uczniów do II Festiwalu Literatury Pięknej „W świecie humoru” organizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Częstochowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Miejski w Częstochowie.

z) Luty 2021 r. otrzymałam dyplom uznania za zaangażowanie w realizację ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Ukryte Dziedzictwo. Co kryje Polska ziemia?” w roku szkolnym 2020/2021 pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Fundacji Archeologicznej Archo.

Publikacje popularno-naukowe:

Współpraca z Tygodnikiem Katolickim „Niedziela”, gdzie ukazały się moje teksty lub zdjęcia do artykułów, m.in.: „Konkursy 2017” nr 12 (19 III 2017 r.), „Konkursy 2017” nr 13 (26 III 2017 r.), „Palma w Alejach” nr 15 (9 IV 2017 r.), „Portret Świętego Józefa” nr 14 (2 IV 2017 r.); ukazały się również teksty promujące moje działania, m.in.: „Katyńskie Zaduszki” nr 46 (6 XI 2016 r.), „Święty Mikołaj na Bieganie” nr 51 (18 XII 2016 r.), „Festiwal artystyczny po opieką Świętego Józefa” nr 20 (14 V 2017 r.), „Zapałczarnia jedyna taka na świecie” nr 1 (1 I 2017 r.) czy „Pałac pod Strzechą” nr 2 (8 I 2017 r), 18 XII 2016 r. „Festiwal artystyczny po opieką Świętego Józefa” nr 20 14 V 2017 r czy „Zapałczarnia jedyna taka na świecie” nr 1 2017, „Pałac pod Strzechą” nr 2 8 I 2017 r.

Artykuły naukowe:...

Konferencje naukowe:...

Szkolenia:...

Wolontariat:

a) lata 2009-2012 – Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Częstochowie przy ul. Ks. Bpa T. Kubiny 10/12.

b) listopad 2011 r. – 2 października 2012 r. – pomoc starszemu małżeństwu.

c) 22 lutego 2013 r. – 30 czerwca 2014 r. – Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie.

d) czerwiec 2013 r – czerwiec 2014 r. – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Częstochowie, Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Focha 71a.

e) 8 września 2018 r. byłam opiekunem osób niepełnosprawnych w ramach podczas 23. Pieszej Pielgrzymki Świata Osób Słabych na Jasną Górę, Betel w ramach wolontariatu.

f) lata 2010-2016 – Betel, Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne „Betel” ul. Nowowiejskiego 3 w Częstochowie. Opieka nad osobami niepełnosprawnymi podczas pieszych pielgrzymek z Olsztyna na Jasną Górę.

g) Trzynaście lat zajmowałam się składem, łamaniem, projektem gazetki szkolnej w „Żółwimi tempie” w Zespole Szkół, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej.

h) Szesnastokrotny udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w latach 2000-2021.