O mnie

Adrianna Zawadzka-Molka od A do Z (ur. 1991 r.). Cóż mogę w skrócie powiedzieć o sobie? Artysta, plastyk, pedagog, nauczyciel, animator kultury, terapeutka, absolwentka Liceum Plastycznego im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, absolwentka grafiki i edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie). Jestem studentką studiów doktoranckich macierzystej uczelni na kierunku historia. Wykształcenie uzupełniłam przez studia podyplomowe z: oligofrenopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, zarządzania oświatą, tyflopedagogiki, gerontologii, historii sztuki. Jestem nauczycielką w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa w Częstochowie, nauczycielem w Gminnym Centrum Kultury w Popowie. Byłam nauczycielką w Katolickiej Szkole Podstawowej przy ul. Górnej w Częstochowie oraz asystentką na Wydziale Sztuki wyżej wymienionej uczelni na kierunkach edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz grafika. Jestem redaktorem naukowym monografii pokonferencyjnych. Pracowałam z licealistami, którzy dostali się m.in. na Akademię Sztuk Pięknych. Jestem stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mam w swoim dorobku wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych, warsztatów dla dzieci i młodzieży, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Od wielu lat działam w różnorakich wolontariatach. Mam na swoim koncie ilustracje do książek oraz projekty graficzne, m.in. kalendarza. Jestem laureatką konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. Biorę udział w konferencjach i szkoleniach. Jestem autorką wielu artykułów naukowych, kuratorem wystaw, członkiem jury w konkursach. Angażuję się w pomoc słabszym i pomagam w rozwoju osobom zdolnym. Życiowe motta: „Największą «radość w sercu» daje uśmiech dziecka” oraz „Jesteś tym, czym są twoje myśli”.

Prywatnie jestem szczęśliwą Żoną i Mamą :).